Ceník
     Ceník je sestaven podle základních normativů práce, časových snímků a přepravních a dopravních časů. Kalkulace počítají se zabezpečenou obsluhou a údržbou FVZ prováděnou v souladu s předpisy pro obsluhu a údržbu FVZ.
     Pokud se na FVZ neprovádí předepsané úkony obsluhy a údržby v ročním cyklu, doporučujeme objednat cyklickou prohlídku, která úkony obsluhy a údržby nahrazuje. Provedenou práci garantujeme 12-ti měsíční zárukou.
Veškeré ceny jsou bez 21% DPH
 
n Revize FVZ 50, 100 s tlakovou zkouškou pevná cena 1 950,-Kč
  + zhodnocení funkčnosti úkrytu      
n Revize FVZ 200c, 300c, 300b s tlakovou zkouškou pevná cena 3 400,-Kč
  + zhodnocení funkčnosti úkrytu    
n Revize FVZ s tlakovou zkouškou 300a pevná cena 4 450,-Kč
n Revize FVZ s tlakovou zkouškou 1000a pevná cena 7 500,-Kč
n Revize FVZ s tlakovou zkouškou 1000 pevná cena 7 000,-Kč
  + zhodnocení funkčnosti úkrytu    
  
Revize DVÚ dle metodiky č.2 – FVZ s tlakovou zkouškou
n SPRÚ - ER 300, 1 500 pevná cena 8 300,-Kč
+ zhodnocení funkčnosti úkrytu     
n SPRÚ - ER 2 500, 4 500 pevná cena 9 450,-Kč 
+ zhodnocení funkčnosti úkrytu    
n SPRÚ - ES 3 000, 4 500, 9 000, 12 500, 25 000 pevná cena 12 700,-Kč 
+ zhodnocení funkčnosti úkrytu    
n STOÚ - ER 300/1 500, 600/3 000 pevná cena 11 450,-Kč 
+ zhodnocení funkčnosti úkrytu    
n STOÚ - ES 600/3 000, 900/4 500, 1 200/6 000, 
1 800/9 000, 2 500/12 500, 5000/25 000
pevná cena 18 900,-Kč 
  + zhodnocení funkčnosti úkrytu    
 
Doprava - režijní paušál
n do 100km - 1.200,-Kč
n 100km až 200km - 1.700,-Kč
n 200km až 300km - 2.200,-Kč
n 300km až 400km - 2.700,-Kč
n 400km až 500km - 3.200,-Kč
    
Práce a služby jsou kalkulovány v HZS (hodinové zúčtovací sazbě) 220,-Kč/1hod
Zkoušky a zaregulování VZT jsou účtované v HZS 250,-Kč/1hod
Dodávka těsnění dveří a poklopů – cena aktualizována každý rok
 
Ostatní služby a práce

     Ceníky těchto služeb jsou zpracovány a zasílány na základě konkrétních požadavků zákazníka, nebo jsou zakalkulovány na požádání v našich protokolech současně s odborným odhadem naší firmy na práce námi prováděnými.

     V případě výběrových řízení na opravu nebo výstavbu úkrytu zajistíme pro jakoukoliv firmu odborné poradenství a koordinaci všech profesí dle předpisů a norem, odborné práce na FVZ, dále Celkovou přejímací zkoušku úkrytu nutnou pro předání všech provedených prací zákazníkovi a orgánům státní správy.

     Na požádání můžeme jednotlivé ceníky a prováděné práce doložit.