Fotogalerie
Tlakovou zkoušku a zkoušku plynotěsnosti úkrytu
 

 
 
Rekonstrukce FVZ typ 53 na typ 60 dle typizačního projektu
 
 
 
Opravy dveří, poklopů a tlakových uzávěrů (LPU, TPU)