Služby
n Revize filtroventilačních zařízení v úkrytu - všech typů úkrytů a FVZ
n Převzetí úkrytu do odborné péče
n Opravy filtroventilačních zařízení a všech komponentů s ním spojených
n Funkční zkoušky dle odborných předpisů jednotlivých FVZ a norem ČSN 73 9001, ČSN 73 9050
n Demontáž a montáž  FVZ 
n Dodávku FVZ  a veškerého zařízení i vybavení úkrytů v souladu s odborným předpisem (např. Natronové vápno, poklopy,  originální těsnění dveří, atd.)
n Tlakovou zkoušku a zkoušku plynotěsnosti úkrytu
n Rekonstrukce FVZ typ 53 na typ 60 dle typizačního projektu 
n Repase a opravy ventilátorových agregátů
n Odborné konzultace – zdarma
n Opravy dveří, poklopů a tlakových uzávěrů (LPU, TPU)
n Úpravy vzduchotechniky pro komerční využití
n Zabezpečovací zařízení
n Vypracování kompletní dokumentace úkrytu 
n Školení obsluh úkrytů - bezplatně
   
Ostatní služby a práce
jsou zabezpečeny odbornými subdodavateli a jsou prováděny za našeho odborného řízení v souladu s ČSN a platnými odbornými předpisy:
n Automatické provětrávání úkrytu
n Automatické hlídání hladiny jímek
n Revize a oprava el.rozvodů a všech el. zařízení
n Opravy zabudovaných bazénů pitné a užitkové vody (chlazení ES)
n Revize a oprava elektrického zdrojového soustrojí (Diesel + el. Část)
n Stavební práce v úkrytu
n Rekvalifikační kurz „Údržbář úkrytu“
n Projektová dokumentace
n Revize, servis a oprava tlakových nádob
n Vodoinstalační práce v úkrytu
n Topenářské práce v úkrytu
n Izolace proti vodě v úkrytu